Rozpis

3. Závodu Sněhulákovské ligy v rámci Zimního kufrování na KOMOŘE 2013

Typ závodu: PEXESO = známá karetní hra, v orientační verzi ...

(PEXESO je český akronym vzniklý ze sousloví PEKelně SE SOustředit)

Stránka závodu: http://sites.google.com/site/zavod20131226/

Datum : 26.12.2013 (sobota)

Pořadatel : jive, VEBR-SPORT

Centrum: areál KOMORA -Tábor, (GPS: N 49°23.62407', E 14°40.77088' )

Budova správy areálu s restaurací v přízemí

UPOZORNĚNÍ : v případě sněhové pokrývky a existence vypreparované stopy pro běžky v areálu je zakázán jakýkoliv pohyb v, přes či po stopě. Prosíme o respektování.

Závod probíhá současně s veřejně přístupnou sportovní akcí Zimní kufrování na KOMOŘE (26.-27.12.2013)

Doprava : vlakem, pěšky, na kole, autem atd. : dle mapy a jízdních řádů

Parkování : v areálu KOMORA 20m od shromaždiště a určené ploše pro účastníky akce

Převlékání : v šatnách na schromaždišti. Udržujte prosím čistotu.

WC: v prostoru šaten.

Časový plán : 12:30 - 12:50 prezentace v místě shromaždiště, kdo si přinese Pexeso, může před startem  
                           individuálně potrénovat

                           12:50 stručný výklad k závodu

                           13:00 hromadný start

kategorie A : Pexeso cca 20 kontrol + nějaká ta OB trať cca 4,5 km

kategorie B : Pexeso cca15 kontrol + nějaká ta OB trať cca 3,5 km

kategorie C : Pexeso cca11 kontrol + nějaká ta OB trať cca 2,5 km

(nebo alespoň nějak podobně)

Mapy : KOMORA pexeso, 1: XXXX, stav 12/2013 - POZOR - mapa bue čerstvá a chrumkavá (když bude mráz)

             KombiORTO, M 1:5000 nebo tak okolo, e někde, stav 12/2013 (bez zakreslených průchodů  ;D )

POZOR úplně vše není určitě zmapováno

Terén : podle počasí, tráva nebo sníh, chodníky a hlína, trochu toho lesního porostu.

Speciální pravidla pro PEXESO :

Zákaz překonávání hustníků a připadně vyznačených zakázaných prostor

Zákaz používání záznamových zařízení (tužka, mobil, foťák, diktafon, apod.)

Systém závodu

první část - PEXESO : na mapě KOMORA pexeso jsou zakresleny všechny rozmístěné kontroly, tedy i ty, které daná kategorie nerazí (kat.C má na mapě pouze svoje kontroly) bez udání pořadí a kódu. Úkolem závodníka je orazit příslušné kontroly v pořadí určeném v popisech.

druhá část - nějaká ta OB trať : KombiORTO mapa s klasickým zákresem kontrol, ražení klasicky                  kleštěmi + cílová kontrola SI

Pro celkové pořadí je určující počet chyb a následný celkový čas (tzn, že celkově rychlejší závodník s jednou chybou bude ve výsledcích až za pomalejším závodníkem bez chyby)

Ražení :

          SI + kleštěmi (požadavek na zapůjčení uveďte v přihlášce)

          SI - kontroly při Pexesu + cílová kontrola při doběhu následné nějaké té OB tratě kleště - kontroly s lampiony

Kontroly :

1. PEXESO : SI krabičky na zemi označené kódem a piktogramem

2. nějaká ta OB trať: lampiony s kleštěmi. Cílová kontrola = SI krabička

Ražení kleštěmi samozřejmě skýtá možnost něco ošidit, věříme, že se k tomuto nesnížíten a budete bojovat poctivě. Děkujeme.

Vyhlášení : po doběhu většiny posledních závodníků.

Přihlášky : v systému ORIS ( http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=2420 ) nebo e-mailem na adresu     jiveob@centrum.cz ( v předmětu zprávy uveďte text: “Prihláska KOMORA”). Přijetí e-mailových přihlášek bude potvrzeno uvedením v seznamu přihlášených na stránce věnované tomuto závodu. Možno v krajním případě SMS na tel. 721 720 643.

V přihlášce uveďte : Jméno, příjmení, kategorii a číslo SI čipu.

Uzávěrka přihlášek : neděle 22.12.2013 (do 18:00), dodatečné přihlášky pouze v omezeném počtu.

Startovné : 30,-Kč bude vybíráno při prezentaci

Půjčovné za SI čip: 30,-Kč bude vybíráno při prezentaci

Výsledky : na stránkách tohoto závodu co nejdříve po skončení závodu.

Lékařské zabezpečení : pouze svépomocí.

Závodníci startují na vlastní nebezpečí.

Protesty : protesty budou za nevratný vklad 100,-Kč s pochopením vyslechnuty, nebudou však řešeny.

Předpis : Pravidla Sněhulákovské ligy. Hlavní rozhodčí a pořadatel je oprávněn na místě vyhlásit pravidla odlišná a nikoho s nimi neseznámit.

Informace :

Stránka závodu: http://sites.google.com/site/zavod20131226/

Jiří Vébr, tel.: 721 720 643, e-mail : jiveob@centrum.cz

Přeji všem bystrou mysl a správný směr.

Velké poděkování Liborovi Krhutovi za umožnění využití know-how.

V Plané nad Lužnicí 5.12.2013