Sněhulák od posedu k posedu

9. závod IV. ročníku seriálu Sněhulákův kufr.

 

Pořadatel: TJ Sokol Křemže, oddíl OB

 

Datum : sobota 21.března 2009.

 

Centrum: kulturní dům Chmelná

 

Parkování: v okolí kulturního domu.

 

Mapa: SKALKAIII 1:10 000 e5m. Bude vodovzdorně upravena

 

Kategorie: A a B

 

Start: 00 v 14.30 hod. hromadný ve dvou vlnách.Nejprve kat.A, po 5. minutách kat. B

 

Způsob závodu: volný výběr kontrol

 

Ražení: mechanické do průkazek s čísly jednotlivých kontrol. Průkazky nejsou vodovzdorně

             upraveny. Na kontrolách budou sněhulákovské lampiony s kleštičkami.

Přihlášky: do 16. března 2009 na e- mail chmelna7@seznam.cz nebo na tel.724 246 789.

 

Startovné: 30 Kč.splatné na místě shromaždiště do pytlíčku

 

Různé: převlékání v herně kulturního domu, udržujte pořádek !!!

 

Vyhlášení výsledků: ihned po závodě.

 

Na Sněhuláka srdečně zvou pořadatelé.

 

Po závodě pokračuje program v Chmelné již tradičním způsobem, tj. vyhlášením výsledků IV.ročníku, kulturními vystoupeními a vyprávěním praotce Tryskáče. Nocleh typu hardfloor zajištěn.