Bojíte se v lese sami? Malý počet kontrol vás děsí? Razíte rychle? Rádi rozhoupete špagát s kleštěmi svému soupeři?
Výborně.
Naostřete si lokty, přichází

Corrida na Čemeříně

(převelice akční víceokruhový kontaktní vyřazovací závod)
8.kolo Sněhulákova Kufru

Datum: sobota 8.března 2008

Centrum: sympatické místo v lese na mapě Čeměřín, 700m od parkoviště. Určitě si s sebou z auta vezměte věci na převlečení, protože vše podstatné se bude odehrávat v centru.

Pořadatel: Honza Flašar jun.

Parkování: velmi provizorní, na tomto a okolních rozcestích. Minimalizujte, prosím, počet svých automobilů! Umožněte volný průjezd hajnému, sanitce nebo mobilizované armádě!

Terén: jihočeský, hustníky, drobné vodoteče, spousta cest, malé převýšení

Mapa: Čeměřín 2, 1:10 000, e=5m, stav 2003 (zatím docela sedí, neubylo celkem nic, přibyly dvě paseky a dvě oplocenky, nebudou zakresleny, ale řeknu vám, kde jsou :))

Popisy: na mapě, případně kód u pořadového čísla kontroly (jako na LOBu)

Způsob ražení: kleštičkami do mapy. Budou použity nové hypermoderní Sněhulákovy lampiony s kódem (který je tam proto, abyste ho dodržovali! :))

Organizace závodu a centra: Jedná se o vícekolový vyřazovací závod s hromadným startem. Kategorie A i B startují najednou, v průběhu závodu (pro postup mezi jednotlivými koly) budou hodnoceny dohromady, výsledky a získané body budou připsány odděleně.
Do dalších kol nepostupuje vždy n posledních závodníků (přesný počet se dozvíte před závodem).
Mezi jednotlivými koly není žádná pauza! (běžíte od startu až do doby, kdy jste vyřazeni, nebo do konce závodu)
Mezi jednotlivými koly dochází k výměně mapy!
Výměna mapy, jakož i počítání průběžného pořadí a případné vyřazování probíhá v centru/cíli/startu. Závodník si odebírá mapu sám až po proběhnutí cílem.
V jednotlivých kolech budou použity různé rozdělovací metody:
1.kolo: volné pořadí kontrol, musíte sebrat všechny, kontrolu číslo 100 musíte orazit jako poslední. 1. kolo začíná hromadným startem.
2.-5. kolo: různé rozdělovací metody typu motýlek, shluk kontrol apod. Trať vždy končí kontrolou číslo 100. Rozdělovací metody budou ukázány a vysvětleny před startem, ale samozřejmě se nedozvíte, ke kterému kolu patří.
Dbejte na správné ražení! Kontrolujte kódy a pořadí kontrol! Kontroly budou blízko sebe a u motýlku se dá pořadí kontrol snadno splést!
Příklady motýlků:Prezentace a sraz: v místě parkování do 13:00, poté hromadný přesun na start

Startovné: 10 Kč. Přihlášky: do 26. února 2008 na e-mail: honza.flasar@seznam.cz nebo + 420 606 133 664.
(můžete se přihlásit i později, ale poběžíte pouze s černobílou kopií mapy, budete si kreslit kontroly, strhnu vám body atd. :))

Délka tratě a předpokládaný čas vítěze: celková délka 12 km, 1. kolo 3,3 km, další kola 1-2,5 km. Terén je ale velmi plochý a velice dobře průběžný. Není se tedy třeba obávat délky, závod bude velice rychlý a myslím, že za 60-70 min je hotovo (celou trať samozřejmě poběží jen ti nejlepší).

Časový harmonogram:


Pořadatel děkuje tajemníku TJ OB České Budějovice Pepovi Rychteckému za souhlas s použitím mapy a prostoru pro Sněhulákův závod.