LA PISTE DE XAPATAN (stopa xapatanu)

3.závod III.ročníku série Sněhulákův kufr

Pořadatel: oddíl orientačního běhu TJ OB České Budějovice a oddíl rekreačních sportů TJ OB České Budějovice

Datum: neděle 2.prosince 2007

Centrum: parkoviště u nádraží JHMD ve STřížovicích (okr.Jindřichův Hradec), využijte příjezd přes obec (tam se dostanete buď přes Ratmírov nebo Kunžak) - viz plánek

Způsob závodu: Závod má dvě části - první je scorelauf na mapě Střížovice kat.A 6, kat.B 3 kontroly. Poté následuje průběh shromaždištěm a výměna mapy do druhé části - mapa Stopa Xapatanu. Cíl je na nádraží v Malém Ratmírově, odkud v 14:35 odjíždí vlak zpět na shromaždiště. Čas se vám zastaví v okamžiku doběhu na nádraží v Ratmírově, dostihnutí vlaku je pouze sekundární motivací. Start kategorie B bude nastaven tak, aby vlak stihla naprotá většina běžců. Kategorie A bude mít v druhé části trati větvení typu motýlek - pozorně čtěte mapu nebo popisy. Nepodvádějte, uzlová kontrola bude osazena rozhodčím. Nasazování do startovních vln bude prováděno citem tak, aby pro běžce každé výkonnosti bylo výzvou stihnout vlak.
Jízdné je zahrnuto ve startovném. Pokud někdo nestihne vlak, čeká ho cesta zpět lehkým výklusem cca 3 km po červené turistické značce.

Parkování: na parkovišti u nádraží ve Střížovicích

Terén:Česká Kanada - tedy lehce zvlněný, místy situační detaily (osamocené kameny), krajina ovlivněná rybníkářstvím - meliorace, umělé terénní tvary; místy podrost. Tejpování není nezbytně nutné.

Mapa: Střížovice, 1:10 000, e=5 m, stav 1977 a Stopa Xapatanu, 1:15 000, e=5m, stav 1985 - obě mapy čerstvě překresleny v OCADu, nebyly aktualizovány - nebojte se, kontroly budou citlivě umístěny na neměnné objekty
autoři Miroslav Koblížek, Michaela Koblížková a Petr Kopor
Pořadatelé děkují oddílu TJ Slovan Jindřichův Hradec za souhlas s použitím těchto map pro Sněhulákův závod
Laserový tisk, mapy nebudou vodovzdorně upraveny, formát do A4

Popisy: v první části ne, v druhé části tištěné na mapě

Způsob ražení:mechanické - 1.část do mapy, druhá na papírové průkazky (na kontrolách bude sněhulákovský lampion s kleštěmi)

Kategorie: A ("elitní" orientační běžci - asi 8km) a B (běžci, kteří si netroufají na kategorii A, náborová kategorie - asi 4 km)

Start: kategorie A hromadný v několika vlnách, kategorie B intervalový, interval 2 minuty

Startovné: Klasicky 10 Kč, splatné do prasátka na shromaždišti. Prasátko bude rozbito při celkovém vyhlášení na konci sezony a výtěžek poputuje (stejně jako loni) do žaludků závodníků.

Stavba tratí: Radim Hošek, VCB8701

Přihlášky: do středy 28.listopadu 2007 na e-mail: radhost@centrum.cz nebo na telefonní číslo (pouze SMS) +420 775 301 627. Pozdní přihlášky jen dle možností pořadatele.

Časový harmonogram:

Převlékání: ve vlastních dopravních postředcích
Bude zajištěn převoz svršků ze shromaždiště do cíle

Informace: radhost@centrum.cz, +420 724 184 128, +420 775 301 627